Oferujemy idealny zespół CAD, kreślarzy i inżynierów, którzy zajmą się Państwa projektem na każdym jego etapie. Nasi inżynierowie, architekci, projektanci i technicy są w stanie sprostać największym wymaganiom, w których wymagana jest precyzja, doświadczenie oraz przywiązanie uwagi do szczegółów. Biegle posługujemy się programami AutoCAD, 3DMAX, Inventor, Fusion 360 oraz Revit. Tworzymy pierwotną dokumentację na podstawie dostarczonych przez Państwa danych i wytycznych lub aktualizujemy dostarczone pliki. Zawsze pamiętamy przy tym o zachowaniu przejrzystości rysunków, stosowania warstw oraz odnośników.

Nasza oferta obejmuje dodatkowo:
  • tworzenie szablonów automatyzujących procedurę projektową (opcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku projektów, które posiadają powtarzalne etapy bądź też takie, które dają się sparametryzować),
  • tworzenie bloków dynamicznych, makr, palet narzędzi oraz grup palet oraz aplikacji LISP, których zadaniem jest znaczące przyspieszenie pracy Państwa projektantów (AutoCAD),
  • tworzenie rodzin dla programu Revit,
  • szkolenia wewnętrzne wraz z uprzednią analizą potrzeb szkoleniowych (na podstawie analizy ustalany jest zakres szkolenia, jego program oraz przeprowadzana jest estymacja korzyści, które uzyska firma),
  • konsultacje indywidualne w celu rozwiązania pilnych problemów.